Suche

Informacje prasowe #Mobilność
udostepnij

Software-Defined Car - pionierski projekt IT w branży motoryzacyjnej

  • Aktualizacje oprogramowania i nowe funkcje będą dostępne w przyszłości przez cały cykl użytkowania pojazdu.
  • Bosch jest liderem konsorcjum projektu z takimi partnerami, jak: BooleWorks, ETAS, Mercedes-Benz, P3 digital services, University of Stuttgart, Vector Informatik, T Systems, ZF Friedrichshafen, FKFS, FZI, KIT oraz e-mobil BW.
  • Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii.
Łukasz Kałucki

Łukasz Kałucki >

X

Stuttgart, Niemcy – IT w samochodach jest jak orkiestra, do której dołącza coraz więcej muzyków. Eksperci z obszaru przemysłu i nauki chcą wspólnie stworzyć znormalizowane zasady i procesy, w celu utrzymania synchronizacji różnych elektronicznych odbiorników w pojeździe. Zapewnienie skoordynowanej interakcji między wszystkimi tymi systemami jest bowiem niezbędne, jeśli nowe funkcje w pojeździe i wokół niego, mają być w przyszłości opracowywane szybciej i bezpiecznie docierać do kierowców – przez cały okres eksploatacji pojazdu. Od sierpnia 2021 r. pracuje nad tym 13 firm oraz instytucji badawczych w ramach finansowanego ze środków publicznych projektu „Software-Defined Car” (w skrócie SofDCar). „Dzięki nowemu podejściu do oprogramowania i danych kładziemy podwaliny pod znacznie większą elastyczność w radzeniu sobie z nowymi funkcjami i danymi dotyczącymi nowoczesnych pojazdów” – mówi dr Andreas Westendorf, który prowadzi projekt w firmie Bosch, liderze konsorcjum. Trzyletni projekt jest finansowany z dotacji w wysokości około 43 milionów euro z niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi).

Partnerami projektu z ramienia przemysłu są BooleWorks GmbH, ETAS GmbH, Mercedes-Benz AG, P3 digital services GmbH, T-Systems International GmbH, Vector Informatik GmbH, ZF Friedrichshafen AG oraz agencja państwowa Baden-Württemberg e-mobil BW GmbH, jako partner stowarzyszony. Uczestniczą w nim również renomowane instytucje naukowe: Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Badawczy Inżynierii Samochodowej i Silników Pojazdowych Stuttgart (FKSF), Centrum Badawcze Technologii Informacyjnych FZI oraz Instytut Technologiczny w Karlsruhe (KIT).

Ułatwienie zarządzania złożonością danych i umożliwienie ciągłych aktualizacji

Niektóre z dzisiejszych pojazdów są wyposażone już w ponad 100 sterowników, a złożoność systemów elektrycznych i elektronicznych oraz ich architektury tylko wzrośnie w przyszłości. Konieczne jest jednak zapanowanie nad tą złożonością, ponieważ jest to jedyny sposób na zapewnienie, że funkcje pojazdu będą mogły być aktualizowane w dowolnym momencie okresu jego eksploatacji, który może wynosić nawet 20 lat, a tym samym pozostaną bezpieczne. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebny jest zestaw zasad regulujących płynną interakcję różnych elementów i układów elektronicznych w samochodzie. Celem projektu SofDCar jest ustalenie zasad i procesów kontroli wszystkich aktualizacji i modernizacji oprogramowania w przyszłości, a także spójnej metodologii bezpieczeństwa funkcjonalnego i informatycznego, której należy przestrzegać. Zapobiegnie to wzajemnemu zakłócaniu się poszczególnych programów i zapewni ich prawidłowe, bezbłędne funkcjonowanie w systemie.

Nowy cyfrowy bliźniak dla architektury pojazdów przyszłości

Część projektu obejmuje opracowanie rozszerzonego cyfrowego bliźniaka – wirtualnego obrazu danych dotyczących rozwoju i czasu użytkowania pojazdu. W przyszłości ten bliźniak obejmie dane rozproszone w pojeździe i w chmurze – od momentu wyprodukowania pojazdu do jego złomowania. Wykracza to znacznie poza to, co wcześniej rozumiano przez termin „cyfrowy bliźniak”: po raz pierwszy pojęcie to obejmuje cały cykl życia nowoczesnego pojazdu i zawiera domenę chmury, aplikacje, systemy zaplecza i systemy programistyczne. Celem projektu jest zapewnienie jednolitego, nieprzerwanego przepływu informacji o pojazdach i wersjach oprogramowania jako wspólny wątek przez wszystkie bazy danych i serwery. Ułatwi to, a przede wszystkim przyspieszy, wdrażanie aktualizacji oprogramowania oraz nowych funkcji i usług cyfrowych w dowolnym momencie. „Cyfrowy bliźniak jest zoptymalizowanym pod kątem IT partnerem samochodu, zmieniając go również w nowoczesne urządzenie elektroniczne w chmurze” – mówi Westendorf.

Partnerzy projektu:

Robert Bosch GmbH (lider konsorcjum), www.bosch.com

ETAS GmbH, www.etas.com

Mercedes-Benz AG, www.daimler.com

Universität Stuttgart, www.uni-stuttgart.de

Vector Informatik GmbH, www.vector.com

T-Systems International GmbH, www.t-systems.com

ZF Friedrichshafen AG, www.zf.com

FKFS Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart, www.fkfs.de

FZI Forschungszentrum Informatik, www.fzi.de

KIT Karlsruher Institut für Technologie, www.kit.edu

P3 digital services GmbH, www.p3-group.com

BooleWorks GmbH, www.booleworks.com

e-mobil BW GmbH (partner stowarzyszony), www.e-mobilbw.de

Publikacja zdjęć z dopiskiem: Fot. Bosch

Kontakt w sprawie zapytań prasowych:

Łukasz Kałucki

lukasz.kalucki@pl.bosch.com

+48 22 715 48 05

Grupa Bosch jest wiodącym światowym dostawcą technologii i usług. Na całym świecie zatrudnia blisko 401 300 pracowników (stan na 31 grudnia 2021 roku). Według wstępnych danych, w 2021 r. firma wygenerowała sprzedaż na poziomie 78,8 mld euro. Jej działalność podzielona jest na cztery sektory biznesowe: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodący dostawca IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0, oraz mobilność połączonej w sieci. Bosch realizuje wizję mobilności, która jest zrównoważona, bezpieczna i ekscytująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować swoim klientom połączone, interdyscyplinarne rozwiązania z jednego źródła. Celem strategicznym Grupy Bosch jest ułatwianie życia w sieci dzięki produktom i rozwiązaniom, które zawierają sztuczną inteligencję (AI) albo zostały opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch poprawia jakość życia na całym świecie dzięki innowacyjnym produktom i usługom, które wzbudzają entuzjazm. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupa Bosch obejmuje spółkę Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w około 60 krajach. Łącznie z partnerami handlowymi i serwisowymi, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Bosch obejmuje prawie wszystkie kraje świata. Od pierwszego kwartału 2020 roku Grupa Bosch, posiadająca ponad 400 lokalizacji na całym świecie, jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest jego siła innowacyjna. W 128 zakładach na całym świecie Bosch zatrudnia w dziale badań i rozwoju około 76 300 pracowników, z czego prawie 38 000 to inżynierowie oprogramowania.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha (1861-1942) jako "Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki". Szczególna struktura własnościowa spółki Robert Bosch GmbH gwarantuje swobodę przedsiębiorczości Grupy Bosch, umożliwiając przedsiębiorstwu długoterminowe planowanie i podejmowanie znacznych inwestycji z wyprzedzeniem w celu zabezpieczenia przyszłości. Dziewięćdziesiąt cztery procent kapitału zakładowego spółki Robert Bosch GmbH należy do Robert Bosch Stiftung GmbH, fundacji charytatywnej. Pozostałe udziały są w posiadaniu spółki Robert Bosch GmbH oraz spółki należącej do rodziny Bosch. Większość praw głosu należy do Robert Bosch Industrietreuhand KG. Funkcje związane z własnością przedsiębiorstwa są realizowane przez fundusz powierniczy.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

pobierz

Wciąż czegoś szukasz?