Suche

Informacje prasowe #Biznes/ekonomia

Stacjonarne ogniwa paliwowe: Bosch planuje rozpoczęcie produkcji seryjnej w 2024 roku

Rozwój współpracy z firmą Ceres Power

  • Firmy Bosch i Ceres Power zacieśniają współpracę partnerską, przygotowując się do produkcji seryjnej stacjonarnych ogniw paliwowych
  • W przypadku ogniw paliwowych z tlenkiem stałym (SOFC), Bosch dąży do osiągnięcia rocznych mocy produkcyjnych wynoszących około 200 megawatów energii
  • Do roku 2024 Bosch planuje zainwestować kwotę kilkuset milionów euro w technologię ogniw paliwowych z tlenkiem stałym (SOFC).
  • Członek zarządu spółki Bosch, Christian Fischer: – Wysoko wydajne ogniwa paliwowe z tlenkiem stałym to dla nas ważny element zrównoważonego systemu dostaw i wykorzystania energii.
  • Ogniwo paliwowe z tlenkiem stałym, którego sprawność ogólna wynosi ponad 85%, znacznie przewyższa możliwości wszystkich pozostałych przetworników energii.
Magdalena Kołomańska

Magdalena Kołomańska >

X

Bosch jeszcze mocniej angażuje się w obszar stacjonarnych ogniw paliwowych. W 2024 roku koncern planuje rozpoczęcie produkcji seryjnej zdecentralizowanych elektrowni, w oparciu o technologię ogniw paliwowych z tlenkiem stałym. W tym celu uzgodnione zostały zasady pogłębionej współpracy z firmą Ceres Power. Po udanym etapie opracowywania prototypów, obydwie firmy zamierzają przyspieszyć proces industrializacji stacjonarnych ogniw paliwowych. Bosch dąży do tego, by moce produkcyjne systemów SOFC osiągnęły poziom około 200 megawatów energii rocznie. Pozwala to na zaopatrzenie w energię elektryczną około 400 tys. osób w prywatnych gospodarstwach domowych. Spółka zainwestuje w uruchomienie produkcji seryjnej kwotę kilkuset milionów euro.

Dzięki zaangażowaniu w segment ogniw i stosów, Bosch zyskuje status systemowego dostawcy stacjonarnych ogniw paliwowych. Technologia SOFC będzie wykorzystywana w miastach, fabrykach, placówkach handlowych, centrach obliczeniowych, m.in. w formie małych, zdecentralizowanych

i możliwych do integrowania elektrowni. Według szacunków firmy Bosch rynek zdecentralizowanego wytwarzania energii osiągnie do roku 2030 wartość 20 miliardów euro. – Wysoko wydajne ogniwa paliwowe z tlenkiem stałym to dla nas ważny element zrównoważonego systemu dostaw i wykorzystania energii. W tym celu łączymy kompetencje Bosch z wielu obszarów działalności – powiedział dr Christian Fischer, członek zarządu spółki Bosch, odpowiedzialny za sektor biznesowy Energy and Building Technology. – Dzięki stacjonarnym systemom ogniw paliwowych, Bosch tworzy nowy segment działalności oferując badania i rozwój, produkcję, dystrybucję i serwis od jednego dostawcy – powiedział Fischer. – Razem z naszym partnerem, firmą Ceres Power, przechodzimy teraz do kolejnego ważnego etapu prowadzącego do produkcji seryjnej.

Bosch zacieśnia współpracę z firmą Ceres Power

Od sierpnia 2018 roku spółka Bosch pracuje z firmą Ceres Power nad rozwojem ogniw paliwowych i stosów ogniw paliwowych. Już na jesieni 2019 roku Bosch rozpoczął produkcję prototypów w Niemczech, a w styczniu 2020 roku zwiększył posiadany pakiet akcji w brytyjskiej firmie Ceres Power do około 18%. Obecnie rozszerzono współpracę o dalsze etapy prowadzące do uruchomienia produkcji seryjnej w 2024 roku. Umowy określają dalsze sposoby wykorzystania technologii przez firmę Bosch i jej partnera, firmę Ceres Power.

Systemy SOFC już teraz są gotowe do zasilania wodorem

Firma Ceres Power jest liderem w zakresie rozwoju innowacyjnych ogniw paliwowych z tlenkiem stałym i stosów ogniw paliwowych (ang. stacks). Firma Bosch posiada szeroką licencję technologiczną udzieloną przez Ceres Power i od roku 2019 prowadzi własną produkcję ogniw paliwowych oraz stosów. Systemy pilotażowe w oparciu o ogniwa paliwowe z tlenkiem stałym przechodzą już udane testy w różnych zakładach Bosch. Systemy SOFC można zasilać ekologicznym biogazem lub gazem ziemnym. Są też już dziś gotowe do zasilania wodorem.

W przypadku miast i aglomeracji o wysokim zapotrzebowaniu na energię systemy SOFC mogą stanowić zrównoważone źródło zaopatrzenia w energię – bez emisji tlenków azotu, cząstek stałych i CO2. Przy tym ogniwo paliwowe z tlenkiem stałym, którego sprawność ogólna wynosi ponad 85%, znacznie przewyższa możliwości wszystkich pozostałych przetworników energii. Dr Wilfried Kölscheid, odpowiedzialny za stacjonarne ogniwa paliwowe w firmie Bosch, wyjaśnia: – W zależności od zapotrzebowania na energię można będzie w przyszłości połączyć ze sobą dowolną liczbę systemów o takiej samej mocy. Taka integracja pozwoli tworzyć wirtualne elektrownie, które wspólnie zapewnią dostawy energii dostosowane do indywidualnych potrzeb danej lokalizacji.

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia blisko 7 700 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2020). W 2020 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 5,5 mld złotych, a całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły 9,8 mld złotych.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia blisko 395 000 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2020). W 2020 roku firma wygenerowała obrót w wysokości 71,5 miliarda euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów (Smart Homes), inteligentnych miast (Smart Cities) oraz zintegrowanej w sieci mobilności i zintegrowanego przemysłu. Bosch realizuje wizję mobilności, która jest zrównoważona, bezpieczna i ekscytująca. Wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także własnej chmury IoT, aby oferować swoim klientom połączone rozwiązania między domenami z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia poprzez produkty i rozwiązania, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI), albo opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch poprawia jakość życia na całym świecie dzięki innowacyjnym produktom i usługom, które wzbudzają entuzjazm. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas” Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 440 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż i produkcję, działalność badawczo-rozwojową i sprzedaż niemal we wszystkich krajach świata. W swoich 400 lokalizacjach na świecie, Bosch osiągnął już neutralność klimatyczną w obszarze własnych emisji. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Bosch zatrudnia 73 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 129 ośrodkach R&D na całym świecie oraz blisko 30 000 ekspertów IT.

Więcej: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse

pobierz

Wciąż czegoś szukasz?