Suche

Informacje prasowe #Bosch Home Comfort Group
udostepnij

Bosch Home Comfort uczestnikiem Konwencji Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego

VII Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego odbędzie się 23.04.2024 podczas Targów INSTALACJE w Poznaniu

  • Najnowsze trendy w ogrzewnictwie
  • Nowe regulacje w UE
  • Bieżąca sytuacja w branży i perspektywy jej rozwoju
  • Paliwa przyszłości w ogrzewnictwie
Małgorzata Marczewska

Małgorzata Marczewska

X

VII Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego, organizowana przez Związek Pracodawców Hurtowni Instalacyjno-Grzewczych (ZHI), Grupę Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) odbędzie się 23 kwietnia w Centrum Prasowym MTP w Poznaniu, pawilon 10. W spotkaniu wezmą udział kluczowi przedstawiciele biznesu i instytucji związanych z branżą HVAC.

Uczestnikiem tego wydarzenia będzie Bosch Home Comfort.

Dlaczego warto wziąć udział

Konwencja to okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami w ogrzewnictwie, pozyskania informacji o nowych regulacjach UE i scenariuszach rządu dla branży instalacyjno-grzewczej. W programie Konwencji znajdzie się również omówienie sytuacji w branży i perspektyw jej rozwoju oraz dyskusja na temat wykorzystania paliw przyszłości w ogrzewnictwie.

VII Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego to również doskonała szansa na dyskusję z przedstawicielami liderów branży i podsumowanie zmian oraz możliwość poszerzenia sieci kontaktów podczas rozmów kuluarowych.

Bosch Home Comfort – aktywny uczestnik wydarzenia

W panelu Trendy w dystrybucji oraz przyszłość branży 2024-2030, udział weźmie Krzysztof Ciemięga – Dyrektor Regionu Europy Centralnej Bosch Home Comfort Group, który wspólnie z innymi przedstawicielami producentów urządzeń grzewczych i przedstawicielami firm dystrybucyjnych będzie dyskutować nad kierunkami rozwoju technologii w branży HVAC w najbliższych latach. Czy branża będzie koncentrować się na technologii pomp ciepła, czy może jednak będą to układy hybrydowe w różnych konfiguracjach? Jaka jest przyszłość takich rozwiązań w świetle dyrektyw UE? Jak w tych nowych warunkach odnajdą się firmy dystrybucyjne i instalacyjne? W jaki sposób będzie można wzmocnić ich pozycję? Pytań jest wiele, więc panel dyskusyjny zapowiada się niezwykle interesująco.

Rejestracja

Udział w konwencji jest bezpłatny. Jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest wcześniejsza rejestracja:

https://tobilet.pl/7-konwencja-rynku-grzewczego-instalacyjnego-i-sanitarnego-2024.html

Grupa Bosch jest obecna w Polsce od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie. Zatrudnia blisko 9 600 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2023). W 2023 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 8 mld zł. Łączna sprzedaż Grupy Bosch w Polsce, obejmująca sprzedaż spółek nieskonsolidowanych oraz dostawy wewnętrzne do spółek powiązanych, wyniosła 13,2 mld zł. W Polsce zlokalizowanych jest osiem fabryk, cztery centra badawczo-rozwojowe, Bosch Digital Hub - centrum kompetencyjne IT oraz zespoły i centra usług wspólnych Grupy Bosch. Firma od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 429 000 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2023). W 2023 roku globalne obroty ze sprzedaży koncernu wyniosły 91,6 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Celem firmy jest wykorzystanie technologii do kształtowania uniwersalnych trendów, takich jak automatyzacja, elektryfikacja, digitalizacja, łączność i zorientowanie na zrównoważony rozwój. Dywersyfikacja branżowa i regionalna firmy Bosch wzmacnia jej innowacyjność i pozycję. Koncern wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie sensorów, oprogramowania i usług, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Doświadczenie z obszaru integracji sieciowej i sztucznej inteligencji umożliwia firmie opracowywanie i wytwarzanie przyjaznych użytkownikowi produktów. Tworząc technologię, która jest „bliżej nas”, Bosch dąży do poprawy jakości życia i ochrony zasobów naturalnych. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia blisko 90 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 48 000 ekspertów IT.

Więcej informacji: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPress

pobierz