Suche

Informacje prasowe #Grupa Bosch
udostepnij

Bosch podda recyklingowi stosy ogniw paliwowych

Prawie cała zawarta w nich platyna może zostać odzyskana

  • Bosch planuje odkupić i poddać recyklingowi swoje stosy ogniw paliwowych po upływie ich okresu użytkowania.
  • Odzyskana platyna zostanie wykorzystana w nowych ogniwach paliwowych Bosch.
  • Recykling pozwala zmniejszyć emisję CO2 spowodowaną wydobyciem platyny o ponad 95%.
Magdalena Kołomańska

Magdalena Kołomańska >

X

Moduł zasilania oparty na ogniwach paliwowych Bosch jest już produkowany seryjnie. Oprócz oferowania innowacji technologicznych, firma stawia także na działania związane z recyklingiem: do 2030 r. Bosch ma ograniczyć emisję CO2 o 15% w łańcuchu wartości wyższego i niższego szczebla (tzw. zakres 3). Firma pracuje nad różnymi rozwiązaniami, rozwija je i bada, a także przyjmuje zintegrowane podejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Naukowcy Bosch opracowali m.in. rozwiązania, które pozwalają odzyskiwać platynę w sposób bardziej przyjazny dla środowiska niż dotychczas. Na potrzeby tych procesów firma zgłosiła ponad 20 patentów.

Ogniwa paliwowe zawierają metale z grupy platynowców (PGM) – a modele gospodarki o obiegu zamkniętym są sposobem na odzyskiwanie tych cennych surowców zasługującym na szczególną uwagę. Prawie cała platyna zawarta w ogniwach paliwowych (co najmniej 95%) może zostać odzyskana, dlatego Bosch dąży do odkupienia stosów po upływie ich okresu użytkowania. „Dzięki recyklingowi możemy sprawić, że stosy ogniw paliwowych będą bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, a jednocześnie zmniejszymy emisję dwutlenku węgla związaną z wydobyciem platyny" – powiedział Thomas Pauer, prezes sektora biznesowego Bosch Powertrain Solutions. „Już teraz przygotowujemy się do odzyskiwania rzadkich surowców, takich jak platyna. Nasze prognozy pokazują, że najpóźniej do 2030 r. znaczna liczba ogniw paliwowych będzie musiała zostać poddana recyklingowi" – dodał Pauer. Platyna w ogniwie paliwowym działa jak katalizator, przyspieszając reakcję wodoru i tlenu. Recykling platyny pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla związaną z wydobyciem surowca o ponad 95%.

Bosch podpisze umowę z kolońskim startupem

Pierwszym, ważnym krokiem w tym kierunku jest umowa z dostawcą rozwiązań mobilnych, kolońskim startupem Hylane, która daje firmie Bosch możliwość odkupienia stosów ogniw paliwowych po upływie ich okresu użytkowania. Niektóre z ciężarówek napędzanych wodorem, dzierżawionych przez startup, są wyposażone w moduły zasilania ogniwami paliwowymi Bosch.

W ramach umowy z Hylane, Bosch ma zagwarantowaną możliwość odkupu stosów do zastosowań mobilnych. Same stosy zostaną poddane recyklingowi przez firmę zewnętrzną, a Bosch wykorzysta odzyskaną platynę do produkcji nowych stosów Hylane.

Jesteśmy dumni ze współpracy z firmą Bosch. W drodze do zrównoważonej transformacji ważne jest, abyśmy wzięli pod uwagę nie tylko moment użytkowania pojazdu na drogach, ale także cały cykl jego życia

powiedziała Sara Schiffer, dyrektor zarządzająca Hylane.

Wysoki popyt na platynę w przemyśle

W medycynie, przemyśle motoryzacyjnym i wielu innych dziedzinach, platyna jest pożądanym surowcem. W motoryzacji wykorzystywana jest nie tylko w ogniwach paliwowych – stosuje się ją również w silnikach spalinowych w układach oczyszczania spalin i sondach lambda. Według badania przeprowadzonego w 2021 r. przez Niemiecką Agencję ds. Surowców Naturalnych, światowy popyt na platynę może wzrosnąć do 2040 r. o około 20% w porównaniu do poziomu produkcji z 2018 r. W przypadku stosów ogniw paliwowych w zastosowaniach mobilnych samo użycie platyny stanowi ponad 80% śladu węglowego stosu.

Bosch stosuje różne podejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym

W kontekście końca cyklu życia produktu, priorytetem Bosch jest również dbałość o ochronę zasobów. W przyszłości firma planuje wykorzystanie technologii cyfrowych bliźniaków do monitorowania trwałości i funkcjonowania komponentów w ogniwach paliwowych oraz stosach elektrolizy podczas ich eksploatacji. Umożliwi to planowanie konserwacji, napraw i recyklingu z wyprzedzeniem. Bosch jest również zaangażowany w recykling akumulatorów, dostarczając pionierską technologię: pierwszy w Europie w pełni zautomatyzowany system do rozładowywania i demontażu modułów akumulatorowych, wykorzystujący technologię przemysłową Bosch, jest budowany na terenie Battery Lifecycle Company, spółki zależnej Remondis, w niemieckim Magdeburgu. W międzyczasie, w ramach programu Bosch eXchange, dział Automotive Aftermarket od dziesięcioleci zajmuje się regeneracją części, takich jak rozruszniki i alternatory – jest to korzystna alternatywa dla warsztatów poszukujących wysokiej jakości komponentów zgodnych z aktualną wartością pojazdu. Bosch stawia także na wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w niektórych opakowaniach i obudowach produktów AGD i elektronarzędzi.

Zdjęcia i grafiki do bezpłatnego wykorzystania przy publikacji informacji z powyższego materiału, z podpisem „fot. Bosch” lub „źródło Bosch”

Kontakt dla mediów w Polsce:

Magdalena Kołomańska

Kierownik Komunikacji Korporacyjnej i Public Affairs

+48 715 48 04; magdalena.kolomanska@pl.bosch.com

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 9 400 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2022). W 2022 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości blisko 7,2 mld zł, a całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły blisko 13,5 mld zł. Od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami w Polsce za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 421 000 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2022). W 2022 roku firma wygenerowała na świecie obrót w wysokości 88,2 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 i zintegrowanej w sieci mobilności. Bosch dąży do tego, aby mobilność była zrównoważona, bezpieczna i fascynująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia poprzez produkty i rozwiązania, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI), albo opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. W swoich 400 lokalizacjach na świecie, Bosch osiągnął neutralność klimatyczną w obszarze własnych emisji w 2020 roku. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia około 85 500 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 44 000 ekspertów IT.

Więcej imformacji: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPress

pobierz

Wciąż czegoś szukasz?