Suche

Informacje prasowe #Smart Home
udostepnij

Aplikacje Bosch HomeCom Easy i Bosch HomeCom Pro w nowej odsłonie

Łatwe zdalne sterowanie systemami grzewczymi

  • Bosch HomeCom Easy: jedna aplikacja dla użytkownika do obsługi ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zmiękczaczy wody, wentylacji i klimatyzacji
  • Bosch HomeCom Pro: aplikacja dla profesjonalisty do zdalnego nadzorowania urządzeń HVAC
Małgorzata Marczewska

Małgorzata Marczewska >

X

Urządzenia grzewcze marki Bosch mogą być intuicyjnie obsługiwane za pomocą aplikacji Bosch HomeCom Easy. Wystarczy pobrać aplikację i zainstalować ją na smartfonie lub tablecie. W ten sposób obsługa zainstalowanych urządzeń staje się jeszcze łatwiejsza zarówno z domu jak i zdalnie.

Aplikacja Bosch HomeCom Pro zapewnia bezpośrednie połączenie profesjonalisty z urządzeniami zainstalowanymi u użytkownika. Dzięki nowym funkcjom analizy danych, zdalnej konfiguracji i analizy błędów, profesjonalista otrzymuje kompletne informacje o systemie, dzięki czemu może dokonywać niezbędnych nastaw i regulacji. To znacznie ułatwia zdalną optymalizację systemów i skraca czas obsługi klienta.

Bosch HomeCom Easy – jedna aplikacja do obsługi ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zmiękczaczy wody, wentylacji i systemów klimatyzacji

Wystarczy jedna aplikacja – Bosch HomeCom Easy, aby konfigurować ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, zmiękczacze wody, wentylację i klimatyzację. Urządzenia mogą być podłączone przez sieć LAN lub WLAN w zależności od systemu. Po instalacji można kontrolować i regulować temperaturę, a także wybierać różne tryby pracy ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. System grzewczy jest łatwo i indywidualnie kontrolowany za pomocą programów czasowych. W razie jakichkolwiek zakłóceń, odbiorca informowany jest przez komunikat typu „push”. Aby uzyskać całodobową obsługę, użytkownicy mogą dodatkowo podłączyć online system grzewczy do serwisu opiekującego się urządzeniem, który bez udziału właściciela zajmie się ewentualnymi problemami. Bosch HomeCom Easy dostarcza precyzyjny podgląd zużycia energii. Można indywidualnie wybierać przedziały czasowe zużytej energii i natychmiast wykorzystać wszelkie możliwości jej oszczędzania. Identyfikator SingleKey ID używany jest do łączenia aplikacji z urządzeniem grzewczym lub klimatyzatorem. SingleKey ID to jeden identyfikator (konto), stosowany do logowania się do aplikacji i dodawania do "konta" kolejnych urządzeń marki Bosch. Benefit: jedno logowanie do sterowania wszystkimi urządzeniami grzewczymi i klimatyzacyjnymi Bosch. Aby chronić swoje dane, klienci mogą wprowadzić indywidualne ustawienia prywatności.

Bosch HomeCom Pro – powierz monitorowanie systemu grzewczego profesjonaliście

Nie tylko użytkownicy, ale również serwisanci mogą teraz jeszcze łatwiej zarządzać systemami grzewczymi zdalnie i oferować dodatkowe usługi po uzyskaniu zgody ze strony klienta. Bosch HomeCom Pro jest dostępna jako aplikacja na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. Sterowniki systemu CW 400, HPC 400/HPC410 lub EasyControl umożliwiają na odległość przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych i napraw w sposób szybki i wydajny, ponieważ serwisanci otrzymują online zbiór wyczerpujących informacji o parametrach systemu. Istnieje również możliwość zmiany ustawień ogrzewania bez dodatkowej wizyty na miejscu.

Narzędzia do analizy danych, zdalnej konfiguracji i analizy błędów, umożliwiają jeszcze bardziej skuteczną obsługę

Bosch HomeCom Pro umożliwia przyjazne dla użytkownika monitorowanie systemów grzewczych i pomp ciepła z wykorzystaniem systemu sterowania EMS2 i bramki sieci LAN, bądź kluczowi połączenia sieci WLAN. Po uruchomieniu, dane systemu grzewczego dotyczące obiegów grzewczych, parametrów temperatury, ciepłej wody użytkowej, czasu pracy sprężarki, dogrzewacza elektrycznego, zużycia mocy i obiegu chłodniczego są aktualizowane co 12 sekund. Dzięki temu serwisanci mogą w czasie rzeczywistym otrzymywać istotne informacje dotyczące stanu systemu. Nowa funkcja analizy danych umożliwia optymalizację bieżącej pracy układu i szybką eliminację ewentualnych błędów. Możliwe jest identyfikowanie i szybkie eliminowanie błędów, które nie występują w trakcie rutynowych wizyt serwisowych, zwalniając klienta lub serwisanta z konieczności ciągłego monitorowania systemu grzewczego na miejscu instalacji. Inteligentna analiza błędów aplikacji Bosch HomeCom Pro informuje serwisantów o wszelkich usterkach i ich prawdopodobnych przyczynach. W tym celu aplikacja Bosch HomeCom Pro korzysta z dynamicznej bazy danych, która rekomenduje części zamienne i wskazuje wymagany szacowany czas naprawy. Dzięki temu serwisanci szybko otrzymują precyzyjne informacje o wszelkich usterkach i mogą zainstalować niezbędne części zamienne na miejscu u użytkownika już przy pierwszej wizycie.

Aplikacje Bosch HomeCom Easy i Bosch HomeCom Pro pozwalają korzystać zarówno użytkownikom jak i serwisantom z funkcji zdalnego zarządzania systemami grzewczymi Bosch.

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 9 400 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2022). W 2022 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości blisko 7,2 mld zł, a całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły blisko 13,5 mld zł. Od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami w Polsce za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 421 000 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2022). W 2022 roku firma wygenerowała na świecie obrót w wysokości 88,2 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 i zintegrowanej w sieci mobilności. Bosch dąży do tego, aby mobilność była zrównoważona, bezpieczna i fascynująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia poprzez produkty i rozwiązania, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI), albo opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. W swoich 400 lokalizacjach na świecie, Bosch osiągnął neutralność klimatyczną w obszarze własnych emisji w 2020 roku. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia około 85 500 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 44 000 ekspertów IT.

Więcej imformacji: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPress

pobierz

Wciąż czegoś szukasz?