Suche

Informacje prasowe #Grupa Bosch
udostepnij

Dziesięć lat Przemysłu 4.0: cztery miliardy euro obrotu Bosch w obszarze I4.0

  • Od 2011 roku łączne obroty firmy Bosch w obszarze Przemysłu 4.0 wyniosły 4 mld euro – ponad 700 milionów euro tylko w 2020 roku.
  • Ponad 120 000 maszyn i 250 000 urządzeń w zakładach Bosch wyposażono w funkcję umożliwiające połączenie z siecią
  • Na Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych w Hanowerze Bosch zaprezentował otwartą technologię sterowania w standardzie 5G oraz system zarządzania energią oparty na sztucznej inteligencji (AI)
  • Rolf Najork: „Wcześnie zauważyliśmy potencjał, jaki drzemie w Przemyśle 4.0 i zostaliśmy pionierami w tej dziedzinie. Dziś widzimy pozytywne rezultaty tych działań”
Magdalena Kołomańska

Magdalena Kołomańska >

X

Koncepcja Przemysłu 4.0 dojrzewa. To, co Bosch w 2011 roku przedstawił na Targach w Hanowerze jako pionierski projekt, zyskało popularność na całym świecie. Celem była integracja i połączenie

procesów produkcyjnych w komunikującą się sieć, a rezultatem miała być możliwość produkcji niestandardowych elementów nawet w małych ilościach w sposób ekonomicznie opłacalny. Od 2012 roku firma Bosch systematycznie wprowadza fabryki - własne i swoich klientów – w nową erę przemysłową. W ostatnich dziesięciu latach firma wygenerowała ponad cztery miliardy euro obrotu w obszarze rozwiązań Przemysłu 4.0. Tylko w roku 2020 sprzedaż Bosch w tej dziedzinie osiągnęła poziom ponad 700 milionów euro.

– Wcześnie zauważyliśmy potencjał, jaki drzemie w Przemyśle 4.0 i zostaliśmy pionierami tej dziedziny. Dziś widzimy pozytywne rezultaty tych działań – mówi Rolf Najork, członek zarządu spółki Bosch odpowiedzialny za technologie przemysłowe. Wykorzystanie Przemysłu 4.0 we własnych zakładach produkcyjnych również przynosi efekty. Bosch integruje inteligentne oprogramowanie do sterowania produkcją, monitorowania oraz logistyki na jednej platformie produkcyjnej. Łączą się one w jedną bazę danych, dzięki czemu zadania, takie jak analiza produkcji i przewidywanie usterek z wykorzystaniem AI, są prostsze i bardziej efektywne. Wdrażanie nowej platformy produkcyjno-logistycznej Bosch rozpocznie się pod koniec 2021 roku.

– Około 240 naszych zakładów otrzyma standaryzowany „Zestaw narzędziowy do Przemysłu 4.0”, który można rozszerzać i wdrażać według potrzeb – mówi Najork. Firma Bosch uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat platforma przyniesie jej oszczędności na poziomie prawie jednego miliarda euro, przy inwestycji na poziomie ok. 400 milionów euro. Podczas tegorocznych, cyfrowych Targów w Hanowerze (12–16 kwietnia 2021 r.) firma Bosch zaprezentowała fabrykę przyszłości: technologicznie elastyczną, inteligentnie połączoną, ekologicznie zrównoważoną i efektywną ekonomicznie.

Początki: pionierskie prace firmy Bosch nad Przemysłem 4.0

Na Targach w Hanowerze w 2011 r. zaprezentowano ideę fabryki, która przełamywała konwencje. To nie ludzie mieli dostosować się do maszyn, lecz na odwrót. W tej wizji produkty miały być zaangażowane w proces wytwarzania samych siebie, a także komunikować się z ludźmi oraz maszynami. Były to narodziny Przemysłu 4.0 – a firma Bosch jest jednym z jego ojców-założycieli. Jednocześnie stało się oczywiste, że potrzebna jest współpraca wielu firm, aby wdrożyć założenia tej koncepcji w fabrykach na całym świecie.

– Jedyny sposób na wykorzystanie pełnego potencjału Przemysłu 4.0 to współpraca na arenie międzynarodowej. Ludzie i maszyny muszą „porozumiewać się w jednym języku”. Wymaga to wspólnych, międzynarodowych standardów uzgodnionych między firmami – mówi Najork. Razem z innymi przedsiębiorstwami firma Bosch opracowywała OPC Unified Architecture – język maszynowy dla Przemysłu 4.0, który standaryzuje dostęp do urządzeń i systemów oraz umożliwia wymianę danych w sposób niezależny od producentów. Współpraca wzmogła się też z organizacjami, takimi jak Plattform Industrie 4.0 oraz Industrial Internet Consortium. Sojusze stały się nieodłączną częścią Przemysłu 4.0.

Status quo: Przemysł 4.0 staje się normą dzięki firmie Bosch

Dziś zainteresowanie Przemysłem 4.0 nadal jest wysokie, lecz wciąż zbyt mało przedsiębiorstw przygotowuje się do wdrożenia Przemysłu 4.0 w konsekwentny sposób. – Projekty pilotażowe to dobry sposób na to, aby wypróbować nowe technologie i pomysły. Nadszedł jednak czas, by przyspieszyć: musimy sprawić, żeby Przemysł 4.0 stał się normą – mówi Najork. „Przemysł 4.0 nie jest celem samym w sobie. To sposób na zachowanie konkurencyjności. W przyszłości bez cyfryzacji nic nie będzie możliwe” – dodaje. Projekty firmy Bosch przynoszą wymierne korzyści: rozwiązania połączone w sieć zwiększają wydajność pracy nawet o 25 procent, a dostępność maszyn nawet o 15 procent. Ograniczają natomiast koszty utrzymania nawet o 25 procent.

– Jeśli chcemy wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0, musimy porzucić odizolowane rozwiązania. Systemy, które działają wyłącznie w swoich własnych granicach hamują postęp – mówi Najork. W zakładach Bosch jest już ponad 120 000 maszyn i 250 000 połączonych urządzeń, takich jak zintegrowane kamery i roboty. Samych sterowników maszyn połączonych za pośrednictwem oprogramowania Nexeed dla Przemysłu 4.0 opracowanego przez firmę Bosch Connected Industry jest około 22 000. Ten założony w 2018 roku dział dostarczył oprogramowanie już ponad połowie zakładów firmy Bosch oraz ponad 2000 linii produkcyjnych. Około 100 klientów międzynarodowych również polega na Nexeed, w tym BMW, Sick i Trumpf. Sprzęt i oprogramowanie stają się sobie coraz bliższe. Na Targach Hanowerskich spółka Bosch Rexroth zaprezentowała swoją platformę CtrlX Automation, otwartą technologię sterowania działająca w paśmie 5G. – Sprawienie, by rozwój odbywał się z udziałem innych, daje nam możliwość tworzenia efektów sieciowych i pozwala ideom nabrać wiatru w żagle – dodaje Najork.

Perspektywy na przyszłość:

Bosch łączy Przemysł 4.0 z innymi technologiami

– Skupiamy się na wykorzystywaniu i łączeniu zalet różnych technologii. Bosch staje się firmą z obszaru AIoT. Składamy sztuczną inteligencję (AI) oraz Internet rzeczy (IoT) w jedną całość – mówi Najork.

W Hanowerze Bosch prezentuje Balancing Energy Network, system zarządzania energią oparty na AI, który optymalizuje jej wykorzystanie w fabrykach. Oprogramowanie ma też potencjał, by pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko większych kompleksów budynków różnego rodzaju, takich jak szpitale, centra handlowe czy hale sportowe.

Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym interakcje ludzi i maszyn staną się w przyszłości bezpieczniejsze i bardziej wydajne: technologia 5G oferuje niezawodną bezprzewodową wymianę danych niemal w czasie rzeczywistym. Firma Bosch pod koniec 2020 r. uruchomiła pierwszą sieć kampusową 5G w wiodącym zakładzie Przemysłu 4.0 w Stuttgarcie-Feuerbach. Aktualnie aplikacje oparte na technologii 5G testowane są w dziesięciu zakładach na całym świecie. Firma Bosch wyposaża też swoje produkty w możliwość obsługi technologii 5G.

Grupa Bosch jest wiodącym światowym dostawcą technologii i usług. Na całym świecie zatrudnia blisko 401 300 pracowników (stan na 31 grudnia 2021 roku). Według wstępnych danych, w 2021 r. firma wygenerowała sprzedaż na poziomie 78,8 mld euro. Jej działalność podzielona jest na cztery sektory biznesowe: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodący dostawca IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0, oraz mobilność połączonej w sieci. Bosch realizuje wizję mobilności, która jest zrównoważona, bezpieczna i ekscytująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować swoim klientom połączone, interdyscyplinarne rozwiązania z jednego źródła. Celem strategicznym Grupy Bosch jest ułatwianie życia w sieci dzięki produktom i rozwiązaniom, które zawierają sztuczną inteligencję (AI) albo zostały opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch poprawia jakość życia na całym świecie dzięki innowacyjnym produktom i usługom, które wzbudzają entuzjazm. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupa Bosch obejmuje spółkę Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w około 60 krajach. Łącznie z partnerami handlowymi i serwisowymi, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Bosch obejmuje prawie wszystkie kraje świata. Od pierwszego kwartału 2020 roku Grupa Bosch, posiadająca ponad 400 lokalizacji na całym świecie, jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest jego siła innowacyjna. W 128 zakładach na całym świecie Bosch zatrudnia w dziale badań i rozwoju około 76 300 pracowników, z czego prawie 38 000 to inżynierowie oprogramowania.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1886 roku w Stuttgarcie przez Roberta Boscha (1861-1942) jako "Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki". Szczególna struktura własnościowa spółki Robert Bosch GmbH gwarantuje swobodę przedsiębiorczości Grupy Bosch, umożliwiając przedsiębiorstwu długoterminowe planowanie i podejmowanie znacznych inwestycji z wyprzedzeniem w celu zabezpieczenia przyszłości. Dziewięćdziesiąt cztery procent kapitału zakładowego spółki Robert Bosch GmbH należy do Robert Bosch Stiftung GmbH, fundacji charytatywnej. Pozostałe udziały są w posiadaniu spółki Robert Bosch GmbH oraz spółki należącej do rodziny Bosch. Większość praw głosu należy do Robert Bosch Industrietreuhand KG. Funkcje związane z własnością przedsiębiorstwa są realizowane przez fundusz powierniczy.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, https://twitter.com/BoschPress

pobierz

Wciąż czegoś szukasz?