Suche

Informacje prasowe #Bosch Home Comfort Group
udostepnij

10. finał Programu Bosch Home Comfort szkoli

Bosch wspiera szkolnictwo w zakresie innowacyjnych rozwiązań grzewczych

  • 15 laureatów
  • 43 szkoły
  • Ponad 400 uczniów
Małgorzata Marczewska

Małgorzata Marczewska

X

24 maja br. w siedzibie Bosch w Warszawie odbyła się gala finałowa 10. edycji programu Bosch Home Comfort szkoli. W jubileuszowej edycji zostało wyłonionych 15 laureatów i 5 szkół.

Natomiast we wszystkich dziesięciu edycjach wzięło udział łącznie ponad 3000 uczniów.

Założenia

Od 2014 roku Bosch Home Comfort prowadzi program edukacyjny we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych i na kierunkach pokrewnych.

Celem programu jest zapoznanie uczniów tych szkół z technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach grzewczych, ich funkcjonowaniem oraz aspektami ekonomicznymi związanymi z ich eksploatacją.

W ten sposób uczniowie zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę ekspercką oraz biznesową i rozwijają swoje kompetencje.

Etapy

Najpierw nauczyciele uczestniczą w dedykowanych szkoleniach organizowanych przez Bosch Home Comfort a następnie przekazują zdobytą wiedzę uczniom, przygotowując ich do testów z zakresu tematyki grzewczej: pompy ciepła, rekuperacja i technika kondensacyjna.

Uczniowie z odnotowanymi najlepszymi wynikami z testów, otrzymują atrakcyjne nagrody, np. elektronarzędzia Bosch.

Nagrodami głównymi dla najlepszych 15 uczniów w edycji są m.in. bezpłatny udział w szkoleniach Bosch Home Comfort: Technika chłodnicza - pompy ciepła; Instalacja pomp ciepła; Instalacja kotłów a także zestaw elektronarzędzi Bosch.

5 szkół, których uczniowie osiągnęli najlepszy średni wynik we wszystkich testach w obecnej edycji, otrzyma zestawy urządzeń, które będą wykorzystywane do celów edukacyjnych.

Cieszymy się, że program z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie. W pierwszej edycji uczestniczyły 3 szkoły, a w obecnej aż 43. Jesteśmy przekonani, że udział w tym projekcie ułatwi przyszłym instalatorom start na rynku pracy i znalezienie pracy w zawodzie, np. w charakterze Autoryzowanego Partnera Bosch Home Comfort – mówi Piotr Narkiewicz – Dyrektor Marketingu (region Central Europe).

Zapraszamy do zgłaszania się do kolejnej edycji. Start już we wrześniu.

Grupa Bosch jest obecna w Polsce od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie. Zatrudnia blisko 9 600 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2023). W 2023 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 8 mld zł. Łączna sprzedaż Grupy Bosch w Polsce, obejmująca sprzedaż spółek nieskonsolidowanych oraz dostawy wewnętrzne do spółek powiązanych, wyniosła 13,2 mld zł. W Polsce zlokalizowanych jest osiem fabryk, cztery centra badawczo-rozwojowe, Bosch Digital Hub - centrum kompetencyjne IT oraz zespoły i centra usług wspólnych Grupy Bosch. Firma od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 429 000 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2023). W 2023 roku globalne obroty ze sprzedaży koncernu wyniosły 91,6 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Celem firmy jest wykorzystanie technologii do kształtowania uniwersalnych trendów, takich jak automatyzacja, elektryfikacja, digitalizacja, łączność i zorientowanie na zrównoważony rozwój. Dywersyfikacja branżowa i regionalna firmy Bosch wzmacnia jej innowacyjność i pozycję. Koncern wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie sensorów, oprogramowania i usług, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Doświadczenie z obszaru integracji sieciowej i sztucznej inteligencji umożliwia firmie opracowywanie i wytwarzanie przyjaznych użytkownikowi produktów. Tworząc technologię, która jest „bliżej nas”, Bosch dąży do poprawy jakości życia i ochrony zasobów naturalnych. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia blisko 90 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 48 000 ekspertów IT.

Więcej informacji: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPress

pobierz