Suche

Informacje prasowe #Biznes/ekonomia
udostepnij

Bosch kontynuuje inwestycje w MedTech. Wspólnie z R-Biopharm rozwinie platformę do diagnostyki molekularnej Vivalytic

Technologia BioMEMS ma zostać wykorzystana w testach PCR na obecność bakterii wieloopornych

  • Bosch i R-Biopharm wspólnie rozwiną zautomatyzowaną platformę Vivalytic Bosch, która ma zapewnić dostęp do szybkich i dokładnych testów diagnostycznych w placówkach medycznych.
  • Jednym z celów współpracy jest rozwój testu PCR na obecność wieloopornych bakterii Gram-ujemnych (MRGN), który ma zostać opracowany z wykorzystaniem nowatorskiej technologii Bosch o nazwie BioMEMS.
  • Układy BioMEMS umożliwiają równoczesne badanie do 250 cech genetycznych – nawet w mniej niż 15 minut.
  • Bosch i R-Biopharm zainwestują łącznie 150 mln euro w rozwój nowych testów PCR i w działania marketingowe. Partnerstwo oparte jest na wiedzy Bosch w zakresie badań i rozwoju mikroukładów, diagnostyki molekularnej i miniaturyzacji oraz doświadczeniu w diagnostyce klinicznej i spożywczej R-Biopharm.
Anna Markowska

Anna Markowska

X

Rynek technologii medycznych dynamicznie się rozwija. MedTech to strategiczny obszar rozwojowy dla firmy Bosch, która planuje rozwinąć działalność swojej spółki Bosch Healthcare Solutions z siedzibą w Waiblingen. Koncern nawiązał właśnie współpracę z firmą R-Biopharm, specjalizującą się w rozwiązaniach diagnostycznych. Partnerstwo to będzie koncentrować się na rozwoju uniwersalnej, w pełni zautomatyzowanej platformie analizy molekularnej Vivalytic Bosch. Jednym z celów dziesięcioletniej umowy jest opracowanie testu PCR1 na obecność wieloopornych bakterii Gram-ujemnych (MRGN)2, który ma zostać wdrożony z użyciem nowatorskiej technologii Bosch BioMEMS. Do końca dekady partnerzy przeznaczą łącznie 150 mln euro na rozwój innowacyjnych testów diagnostycznych in vitro3 dla systemu Vivalytic. Obie firmy planują także rozszerzyć działania marketingowe.

1 Testy PCR to standardowa procedura w diagnostyce patogenów, takich jak wirusy. Test opiera się na biochemicznej reakcji polimerazy łańcuchowej (ang. polymerase chain reaction, PCR), w której dochodzi do replikacji DNA wirusa, co umożliwia jego wykrycie nawet przy niewielkiej liczbie występujących patogenów. Dzięki wysokiej czułości test PCR pozwala wykryć wirusa z dużą dokładnością.

2 Mianem wieloopornych bakterii Gram-ujemnych (ang. multiresistant gram-negative bacteria, MRGN) określa się zbiór różnych bakterii, m.in. pałeczkę okrężnicy i pałeczkę zapalenia płuc.

3 W badaniach diagnostycznych in vitro z organizmu pacjenta pobiera się do analizy próbkę krwi lub śliny.

Vivalytic: jeszcze szybsza i skuteczniejsza diagnostyka dzięki technologii BioMEMS Bosch

Vivalytic Analyser to uniwersalne, w pełni zautomatyzowane urządzenie wielkości jednostki centralnej komputera, które umożliwia wykonywanie testów łatwych w dostosowaniu i wdrożeniu przez różnych producentów. W kasecie znajdują się już wszystkie niezbędne odczynniki. „Można powiedzieć, że zmniejszyliśmy laboratorium do rozmiaru smartfona” – powiedział Marc Meier, prezes Bosch Healthcare Solutions. „Dzięki BioMEMS urządzenie Vivalytic działa jeszcze szybciej i skuteczniej. Wysokowydajny układ opracowany i produkowany przez Bosch umożliwia całkowicie automatyczne przebadanie do 250 cech genetycznych, na przykład patogenów, w jednej kasecie – w niektórych przypadkach może to zająć mniej niż 15 minut” – dodał Meier. To nie koniec zalet. Niewielki rozmiar Vivalytic umożliwia szybką i ukierunkowaną diagnostykę bezpośrednio w punkcie pobrań – w gabinecie lekarskim czy w szpitalu – bez konieczności kierowania próbki do centralnego laboratorium, co często zajmuje wiele czasu. Specjaliści z odpowiednim wykształceniem medycznym mogą przeprowadzać testy PCR bez specjalnego przygotowania laboratoryjnego.

To rozwiązanie odpowiadające na bieżące potrzeby systemu opieki zdrowotnej, który mierzy się z coraz większą liczbą chorób wywoływanych przez bakterie wielooporne: w 2019 roku oporność na antybiotyki przyczyniła się do 4,95 mln zgonów na całym świecie, a co roku w Europie bakterie oporne na antybiotyki wywołują 670 tys. zakażeń4. W ostatnich latach bakterie te stały się problemem w szpitalach, w których w trakcie leczenia podaje się pacjentom szczególnie duże ilości antybiotyków. Oprócz zagrożeń dla zdrowia, nie można lekceważyć również kosztów finansowych wynikających ze stosowania środków higienicznych i kwarantanny.

„Rozwijamy się w sektorze technologii medycznych, który jest jednym z naszych strategicznych obszarów rozwojowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie badań i rozwoju mikroukładów, diagnostyki molekularnej oraz miniaturyzacji, a także zapleczu produkcyjnemu – nasze perspektywy wyglądają obiecująco” – powiedział Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH. „W sektorze MedTech takie modele współpracy pomagają skrócić cykle produkcyjne i otworzyć kanały dystrybucji na tym dynamicznym, innowacyjnym rynku” – dodał Hartung. Przewiduje się, że rynek badań molekularnych w placówkach ochrony zdrowia będzie warty miliardy euro. Do 2030 roku Bosch Healthcare Solutions i R-Biopharm zakładają sprzedaż na poziomie kilkuset milionów euro.

Grupa R-Biopharm z siedzibą w Darmstadt w Niemczech ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce klinicznej i spożywczej. Ponadto firma prowadzi sprzedaż na całym świecie, dzięki czemu posiada cenną wiedzę rynkową. „Nawiązanie współpracy z Bosch Healthcare Solutions to ważny moment w realizacji strategii wzrostu Grupy R-Biopharm w obszarze diagnostyki klinicznej” – powiedział dr Frank Apostel, dyrektor operacyjny ds. diagnostyki klinicznej i opieki żywieniowej R-Biopharm. „Wspólnie będziemy pracować nad ofertą produktów oraz rozwiązań, które mogą odegrać ważną rolę w walce z chorobami i w rozwoju leków” – dodał Apostel.

Partnerzy planują opracować testy PCR w kierunku gruźlicy i lekooporności. Kilka dni temu Bosch ogłosił nawiązanie współpracy z firmą z sektora MedTech – Randox Laboratories Ltd. Do końca dekady Bosch wspólnie z dwoma partnerami zainwestuje w dalszy rozwój Vivalytic ok. 300 mln euro.

4 https://www.bfarm.de/DE/Aktuelles/Blog/_docs/2021-11-18-antibiotikaresistenzen.html

Zdjęcia i grafiki do bezpłatnego wykorzystania przy publikacji informacji z powyższego materiału, z podpisem „fot. Bosch” lub „źródło Bosch”

Kontakt dla mediów w Polsce:

Anna Markowska

Specjalista ds. PR

+48 532 560 259; Anna.Markowska@pl.bosch.com

Grupa Bosch jest obecna w Polsce od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie. Zatrudnia blisko 9 600 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2023). W 2023 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 8 mld zł. Łączna sprzedaż Grupy Bosch w Polsce, obejmująca sprzedaż spółek nieskonsolidowanych oraz dostawy wewnętrzne do spółek powiązanych, wyniosła 13,2 mld zł. W Polsce zlokalizowanych jest osiem fabryk, cztery centra badawczo-rozwojowe, Bosch Digital Hub - centrum kompetencyjne IT oraz zespoły i centra usług wspólnych Grupy Bosch. Firma od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 429 000 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2023). W 2023 roku globalne obroty ze sprzedaży koncernu wyniosły 91,6 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Celem firmy jest wykorzystanie technologii do kształtowania uniwersalnych trendów, takich jak automatyzacja, elektryfikacja, digitalizacja, łączność i zorientowanie na zrównoważony rozwój. Dywersyfikacja branżowa i regionalna firmy Bosch wzmacnia jej innowacyjność i pozycję. Koncern wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie sensorów, oprogramowania i usług, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Doświadczenie z obszaru integracji sieciowej i sztucznej inteligencji umożliwia firmie opracowywanie i wytwarzanie przyjaznych użytkownikowi produktów. Tworząc technologię, która jest „bliżej nas”, Bosch dąży do poprawy jakości życia i ochrony zasobów naturalnych. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia blisko 90 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 48 000 ekspertów IT.

Więcej informacji: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPress

pobierz