Suche

Informacje prasowe #Bosch Home Comfort Group
udostepnij

System zarządzania energią MyEnergyMaster Buderus zapewnia maksymalne wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznej

Rozwiązanie klasy premium dla najbardziej wymagających

  • Intuicyjne połączenie komponentów systemu w sieć
  • Podsumowanie kluczowych danych w aplikacji MyEnergyMaster
  • Przegląd przepływu energii elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynku
Małgorzata Marczewska

Małgorzata Marczewska

X

Zaawansowany system zarządzania energią optymalizuje współpracę systemu fotowoltaicznego z pompami ciepła Buderus. Inteligentne zarządzanie energią pozwala na zwiększenie autokonsumpcji przez kierowanie nadwyżek energii do magazynu energii lub wydajnego systemu grzewczego. System umożliwia sterowanie i monitoring przepływu energii w gospodarstwie domowym 24/7. Sercem systemu jest aplikacja MyEnergyMaster i sterownik Smart Home Controller II.

Inteligentnie połączone w sieć

System zarządzania energią Buderus MyEnergyMaster umożliwia właścicielom domów optymalne wykorzystanie energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego. Zamiast odprowadzać nadwyżki energii do publicznej sieci energetycznej, system pozwala na inteligentną dystrybucję energii fotowoltaicznej w domu i ewentualne przekierowanie nadwyżek do magazynu energii elektrycznej. Wykorzystanie magazynu energii elektrycznej pozwala osiągnąć samowystarczalność energetyczną nawet do 70%. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości magazynowania, nadwyżka energii elektrycznej zostaje odprowadzona do publicznej sieci energetycznej.

System zarządzania energią składa się z aplikacji na smartfony MyEnergyMaster (dla systemów iOS i Android) oraz sterownika Smart Home Controller. MyEnergyMaster łączy ze sobą układ fotowoltaiki, pompę ciepła, magazyn energii elektrycznej, odbiorniki energii elektrycznej np. grzejniki elektryczne, sprzęt AGD a nawet stację ładowania samochodów elektrycznych.

System współpracuje z pompami ciepła Buderus, dzięki temu w sposób ciągły dostosowuje moc pompy ciepła do dostępnej mocy fotowoltaicznej.

Magazynowanie energii z nadwyżek fotowoltaicznych

Zamiast oddawać nadwyżkę wytwarzanej energii elektrycznej do sieci energetycznej, MyEnergyMaster wykorzystuje ją w inteligentnym domu. W efekcie prowadzi to do zwiększenia niezależności właścicieli domów od taryf dostawców energii oraz redukcji kosztów energii.

Modulacyjne sterowanie pompą ciepła zapewnia, że generator ciepła jest inteligentnie zintegrowany z systemem grzewczym. W ten sposób system zarządzania energią dostosowuje wytwarzanie ciepłej wody i ciepła dokładnie do aktualnej mocy systemu fotowoltaicznego.

Można przyjąć różne scenariusze, np. zwiększenie temperatury docelowej systemu grzewczego: jeśli system zarządzania energią wykryje nadwyżkę mocy fotowoltaicznej, wysyła sygnał do pompy ciepła, która zostaje włączona i podgrzewa wodę w buforze lub zbiorniku ciepłej wody użytkowej instalacji grzewczej powyżej wymaganej temperatury docelowej. W ten sposób bufor i zbiornik ciepłej wody wykorzystywane są do termicznego magazynowania energii elektrycznej a nadwyżka energii fotowoltaicznej jest optymalnie wykorzystywana. Możliwe są inne warianty magazynowania termicznego, np. w połączeniu z nowymi termostatami pokojowymi Buderus można podnosić temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub magazynować ciepło w jastrychu. Sens ma też wstępne ogrzanie salonu przy użyciu energii fotowoltaicznej, która jest dostępna bezpłatnie w ciągu dnia. Zwiększa to udział zużycia własnej energii i stopień samowystarczalności.

Przejrzysta aplikacja MyEnergyMaster

Intuicyjnie obsługiwana aplikacja MyEnergyMaster pozwala użytkownikom na odczytanie wszystkich danych dotyczących energii np.: aktualny uzysk energii słonecznej, zużycie własne, wykorzystanie sieci i niezależność od sieci energetycznej od momentu uruchomienia. Dodatkowo aplikacja wizualizuje wszystkie przepływy energii w domu. Dzięki temu w dowolnym momencie można sprawdzić, jaki jest rozpływ prądu elektrycznego zasilającego urządzenia. Historia bilansu energii i kosztów pozwala na wyciągnięcie wniosków i pomaga zoptymalizować indywidualny system. Aplikację można aktywować po wprowadzeniu klucza licencyjnego, który klienci nabywają wraz ze sterownikiem Smart Home Controller II.

Kompatybilność z każdą instalacją fotowoltaiczną

System zarządzania energią nadaje się do nowych i modernizowanych budynków. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z MyEnergyMaster to instalacja fotowoltaiczna z falownikiem Fronius lub innym, zainstalowanym miernikiem energii Bosch Power Meter PM7000i routerem Wi-Fi oraz sterownikiem Bosch Smart Home Controller II.

Grupa Bosch jest obecna w Polsce od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie. Zatrudnia blisko 9 600 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2023). W 2023 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 8 mld zł. Łączna sprzedaż Grupy Bosch w Polsce, obejmująca sprzedaż spółek nieskonsolidowanych oraz dostawy wewnętrzne do spółek powiązanych, wyniosła 13,2 mld zł. W Polsce zlokalizowanych jest osiem fabryk, cztery centra badawczo-rozwojowe, Bosch Digital Hub - centrum kompetencyjne IT oraz zespoły i centra usług wspólnych Grupy Bosch. Firma od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 429 000 pracowników na całym świecie (na dzień 31.12.2023). W 2023 roku globalne obroty ze sprzedaży koncernu wyniosły 91,6 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Celem firmy jest wykorzystanie technologii do kształtowania uniwersalnych trendów, takich jak automatyzacja, elektryfikacja, digitalizacja, łączność i zorientowanie na zrównoważony rozwój. Dywersyfikacja branżowa i regionalna firmy Bosch wzmacnia jej innowacyjność i pozycję. Koncern wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie sensorów, oprogramowania i usług, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Doświadczenie z obszaru integracji sieciowej i sztucznej inteligencji umożliwia firmie opracowywanie i wytwarzanie przyjaznych użytkownikowi produktów. Tworząc technologię, która jest „bliżej nas”, Bosch dąży do poprawy jakości życia i ochrony zasobów naturalnych. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 470 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia blisko 90 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 136 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 48 000 ekspertów IT.

Więcej informacji: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPress

pobierz