Suche

Informacje prasowe #Grupa Bosch

Bosch stawia na AIoT, elektryfikację i zielony wodór

Dane za rok 2020: wyniki lepsze od oczekiwanych

  • Denner, Prezes Bosch: „Firma Bosch przeszła przez pierwszy rok pandemii koronawirusa zachowując dobrą kondycję”
  • W obszarze napędów elektromobilność staje się naszym przyszłym kluczowym biznesem
  • Asenkerschbaumer, CFO Bosch: „Bosch rozpoczął rok 2021 udanym pierwszym kwartałem”
  • AIoT : celem jest sprzedaż 8 mln domowych urządzeń gotowych do połączenia i komunikacji w sieci
  • Ogniwa paliwowe: w latach 2021-2024 Bosch planuje zainwestować w tę technologię ponad miliard euro
  • Wyniki za rok 2020: przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 71,5 miliarda euro, a zysk 2 miliardy euro

Renningen i Stuttgart, Niemcy – Bosch, dostawca technologii i usług, łączy technologię Internetu Rzeczy (IoT) ze sztuczną inteligencją (AI) i stawia na elektromobilność, która w czasie trasformacji rynkowej pozwoli mu rozwinąć nowe możliwości biznesowe. „Firma Bosch przeszła przez pierwszy rok pandemii koronawirusa zachowując dobrą kondycję”– powiedział dr Volkmar Denner, Prezes zarządu Robert Bosch GmbH na konferencji prasowej prezentującej wyniki i raport roczny firmy za rok 2020. „Jesteśmy jednym z beneficjentów transformacji w kierunku elektromobilności i intensywnie rozszerzamy naszą działalność w zakresie oprogramowania, wiążąc naszą przyszłość ze Sztuczną Inteligencją (AI)”.

W technologii układów napędowych elektromobilność powoli staje się podstawowym obszarem działalności firmy Bosch. Prezes Denner poinformował, że firma dokonuje znaczących inwestycji w tym obszarze - tylko w tym roku będzie to kolejne 700 milionów euro. Łącznie Bosch zainwestował w elektromobilność już 5 miliardów euro. Obecnie przychody Bosch ze sprzedaży komponentów do elektrycznych układów napędowych rosną dwa razy szybciej niż rynek, o prawie 40 procent. Celem jest pięciokrotne zwiększenie obrotów w tym obszarze do około 5 miliardów euro w 2025 roku i przekroczenie progu zyskowności rok wcześniej. „Elektromobilność już dawno przestała być marzeniem daleko na horyzoncie. Nasze początkowe inwestycje zaczynają się zwracać” – powiedział prezes firmy Bosch na internetowej konferencji prasowej. Do końca 2020 roku Bosch pozyskał w tym obszarze zamówienia o łącznej wartości ponad 20 miliardów euro.

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, obroty Grupy Bosch na świecie wzrosły o 17% w porównaniu do roku ubiegłego „Bosch rozpoczął rok 2021 udanym pierwszym kwartałem” – powiedział prof. Stefan Asenkerschbaumer, CFO i Wiceprezes zarządu firmy Bosch. Wyraził też wiarę w pozytywny rozwój biznesu w roku 2021, nie ukrywając jednak, że będzie to kolejny trudny rok. Oczekiwany jest wzrost sprzedaży Grupy Bosch o około 6% r/r i nieznaczna poprawa EBITu z działalności operacyjnej do około 3% - lub około 4% bez kosztów restrukturyzacji. „Rok 2021 będzie ważnym krokiem na naszej drodze do docelowego zysku operacyjnego na poziomie około 7%. Chcemy go osiągnąć w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat” – powiedział Asenkerschbaumer. Zysk na poziomie 2 mld euro, osiągnięty w 2020 roku pomimo pandemii, jest dobrym wynikiem, który pozwala firmie kontynuować inwestycje w obszarach o kluczowym znaczeniu dla jej przyszłości. Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 71,5 mld euro, wydatki przeznaczane na badania i rozwój pozostały

na podobnym poziomie i wyniosły 5,9 mld euro, a EBIT z działalności operacyjnej osiągnął poziom 2,8%. Natomiast jego wysokość skorygowana o wydatki związane z restrukturyzacją, które dodatkowo obciążyły wyniki, wyniosła 4,7%.

Megatrend Connectivity: klienci integralną częścią rozwoju

Bosch chce wykorzystać swoją przewagę konkurencyjną wynikającą z doświadczenia w łączeniu Internetu Rzeczy (IoT) i Sztucznej Inteligencji (AI), aby rozwijać biznes i stać się wiodącą firmą AIoT. Firma przewiduje, że produkty wyposażone w Sztuczną Inteligencję będą generować miliardowe obroty już w ciągu najbliższych kilku lat. Przewidywane jest podwojenie liczby sprzedanych urządzeń domowych z funkcją łączności (ang. connectivity) z tegorocznych 4 do około 8 milionów sztuk w 2021 roku. Bosch chce także wykorzystywać Sztuczną Inteligencję do analizy danych pokazujących w jaki sposób klienci korzystają z jej produktów. To pozwoli na bieżące aktualizacje wykorzystywanego w produktach oprogramowania i tworzenie nowych funkcji i usług dla ich użytkowników. „Integracja produktów z siecią powala nam dowiedzieć się, jak są one używane” – powiedział Denner. „Dzięki temu możemy stale ulepszać nasze produkty, aktualizować je i zapewniać klientom więcej korzyści”.

Megatrend elektryfikacja: nowe możliwości w kilku obszarach biznesowych

Globalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu przyspieszają badania nad elektryfikacją i ekologicznym wodorem. „Elektryfikacja to nie tylko rozwiązania dla pojazdów elektrycznych, ale także rozwiązania w obszarze ogrzewania budynków” – uważa Prezes Denner. W elektromobilności głównymi motorami zmian są proces zaostrzania norm emisji, który ma na celu ograniczanie negatywnego wpływu transportu na klimat i spadające koszty akumulatorów. Na rynku technicznego wyposażenia budynków, zwłaszcza w ogrzewaniu i klimatyzacji, coraz większą rolę odgrywają pompy ciepła i odnawialne źródła energii.

W obszarze systemów grzewczych Bosch rozwija się szybciej niż rynek, dzięki rozwiązaniom opartym na energii elektrycznej. W 2020 roku sprzedaż pomp ciepła wzrosła o ponad 20%; do 2025 roku Denner spodziewa się jej potrojenia. Firma przewiduje również, że termomodernizacja i renowacja budynków mieszkalnych, czyli jedno z kluczowych założeń Europejskiego Zielonego Ładu, będzie silnym impulsem do wzrostu tego rynku.

Megatrend wodór: miliardowy rynek ogniw paliwowych

Bosch koncentruje się również na rozwijającym się rynku wodoru: według oczekiwań do 2030 roku rynek zielonego wodoru w UE osiągnie wartość prawie 40 miliardów euro, z roczną stopą wzrostu na poziomie 65%. Ogniwa paliwowe przekształcają wodór w energię elektryczną, a Bosch opracowuje zarówno stacjonarne, jak i mobilne rozwiązania z wykorzystaniem ogniw paliwowych. W latach 2021-2024 Bosch planuje zainwestować w tę technologię ponad miliard euro. „Bosch jest już gotowy na H2” – powiedział Denner. W tym roku planowane jest uruchomienie 100 stacjonarnych elektrowni z ogniwami paliwowymi. Będą dostarczać energię elektryczną centrom danych, producentom przemysłowym i budynkom mieszkalnym. Według Dennera, Bosch zamierza

w 2024 r. wyprodukować mikroelektrownie o łącznej mocy 200 megawatów, które pokryłyby zapotrzebowanie na energię elektryczną miasta wielkości Mediolanu.

Bosch szacuje także, że do końca dekady rynek mobilnych komponentów do ogniw paliwowych będzie wart około 18 miliardów euro. „Mamy wszystko, czego potrzeba, aby być liderem również na tym rynku” – dodaje Denner. Bosch stworzył niedawno spółkę joint venture z chińską firmą Qingling Motor Group w celu produkcji układów napędowych z ogniwami paliwowymi. Flota testowa składająca się z 70 ciężarówek ma wyruszyć na drogi jeszcze w tym roku.

Denner: Plany UE mogą zagrozić neutralności klimatycznej

Denner uważa, że początkowe plany UE dotyczące kształtu nowej normy emisji spalin Euro 7 nie przybliżały nas do celu, który chcemy osiągnąć, wyraził jednak zadowolenie, że debata na ten temat staje się obecnie bardziej obiektywna. „W działaniach na rzecz klimatu nie chodzi o to, by wyeliminować silniki konwencjonalne. Chodzi o to, by wyeliminować paliwa kopalne. Elektromobilność i zielony prąd sprawiają, że transport drogowy jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, podobnie jak nowoczesne paliwa odnawialne”. Prezes Bosch przypomniał, że mobilność neutralna klimatycznie jest celem niemal tak samo ambitnym, jak loty na Księżyc w latach 60. Niestety zamiast po prostu postawić ten ambitny cel, a opracowanie szczegółów jego realizacji pozostawić inżynierom, jak w przypadku lotu na Księżyc zrobił ówczesny prezydent USA, Komisja Europejska działa na odwrót. „Jeśli jako społeczeństwo naprawdę chcemy działań na rzecz klimatu, nie możemy wykluczać żadnych technologii, które to umożliwiają. Musimy wykorzystać wszystkie”.

Redukcja CO2 w Bosch: w całym łańcuchu wartości

Zgodnie z planem Bosch konsekwentnie realizuje własne cele na rzecz klimatu: Grupa Bosch osiągnęła już neutralność klimatyczną w zakresie emisji własnych w 400 lokalizacjach na całym świecie. Firma nadaje teraz konkretny kształt planom redukcji emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości, od dostawców po klientów. Do 2030 r. Bosch chce zredukować te emisje o 66 milionów ton metrycznych, czyli o 15%. „W przyszłości ślad węglowy dostawcy lub logistyka będzie jednym z kryteriów przyznawania nowych zamówień” – powiedział Denner. „Jeśli chodzi o złagodzenie skutków globalnego ocieplenia, ta ciężka praca po stronie biznesowej z pewnością się opłaci”.

Perspektywy na 2021 r.: pomimo pewności, kolejny trudny rok

Bosch spodziewa się, że światowa gospodarka, po spadku o około 3,8% w zeszłym roku, urośnie w roku obecnym o blisko 4%. „Mimo, że w rok 2021 wkroczyliśmy z pewnością, pandemia nadal stwarza poważne ryzyko” – powiedział Asenkerschbaumer. Bosch mocno odczuwa też niedobory rynkowe w niektórych obszarach, w szczególności w obszarze półprzewodników. W tej trudnej sytuacji firma robi wszystko, co w jej mocy, aby wspierać swoich klientów. Trudno jednak oczekiwać znaczącej poprawy sytuacji w krótkiej perspektywie czasowej, co może się przełożyć na rozwój biznesu w bieżącym roku. Według Asenkerschbaumer`a należy na przyszłość zapewnić większą stabilność łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej.

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia blisko 7 700 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2020). W 2020 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości 5,5 mld złotych, a całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły 9,8 mld złotych.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia blisko 395 000 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2020). W 2020 roku firma wygenerowała obrót w wysokości 71,5 miliarda euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów (Smart Homes), inteligentnych miast (Smart Cities) oraz zintegrowanej w sieci mobilności i zintegrowanego przemysłu. Bosch realizuje wizję mobilności, która jest zrównoważona, bezpieczna i ekscytująca. Wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii czujników, oprogramowania i usług, a także własnej chmury IoT, aby oferować swoim klientom połączone rozwiązania między domenami z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia poprzez produkty i rozwiązania, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI), albo opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch poprawia jakość życia na całym świecie dzięki innowacyjnym produktom i usługom, które wzbudzają entuzjazm. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas” Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 440 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż i produkcję, działalność badawczo-rozwojową i sprzedaż niemal we wszystkich krajach świata. W swoich 400 lokalizacjach na świecie, Bosch osiągnął już neutralność klimatyczną w obszarze własnych emisji. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Bosch zatrudnia 73 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 129 ośrodkach R&D na całym świecie oraz blisko 30 000 ekspertów IT.

Więcej: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse

pobierz

Wciąż czegoś szukasz?