Suche

Wycieraczki Bosch Aerotwin ze zmodyfikowanym profilem gumowego pióra

Łukasz Kałucki

Łukasz Kałucki >

X

Poprawiona krawędź pióra zapewnia doskonałe i długo utrzymujące się rezultaty wycierania

  • Modyfikacja pióra wycieraczki Power Protection Plus (PPP) po-przez wprowadzenie opatentowanej powłoki i profilu typu Long life
  • Mniejsze ścieranie się i zużycie dzięki specjalnej domieszce Active Carbon black do materiału pióra wycieraczki
  • Poprawiona odporność na wpływy środowiskowe i zanieczysz-czenia na przedniej szybie

Bosch zmodyfikował i ulepszył swoją sprawdzoną wycieraczkę szyby przedniej Aerotwin. Dzięki technologii gumy pióra PPP (Power Protection Plus) z opaten-towaną powłoką, wycieraczki Bosch Aerotwin od dawna są synonimem cichej pracy i doskonałej skuteczności - nawet w ekstremalnych warunkach pogodo-wych. Wprowadzając specjalny dodatek Active Carbon black do mieszanki gumy pióra, konstruktorom firmy Bosch udało się teraz jeszcze bardziej po-prawić krawędź wycieraczki przedniej szyby. Dzięki temu profil pióra typu Long life jest znacznie bardziej odporny na wpływy środowiskowe. Poprawiona re-ceptura zapewnia jeszcze lepszą odporność na ścieranie, oprócz już i tak wy-jątkowej odporności gumy PPP na oddziaływanie środowiska, takie jak pro-mieniowanie UV i ozon. Ta modyfikacja sprawdza się przede wszystkim wów-czas, gdy zanieczyszczenia na szybie (takie jak owady, kurz, pyłki lub lód) ma-ją niekorzystny mechaniczny wpływ na krawędź pióra. Dzięki temu wycieracz-ka Bosch Aerotwin z ulepszonym piórem osiąga doskonałe i długo utrzymują-ce się efekty wycierania, pozbawione smug. Testy jakości Bosch wykazały, że nowe pióra w porównaniu z konwencjonalnymi wycieraczkami wykazują mniej-sze ścieranie się, a tym samym mniejsze zużycie.

Trwalsze, doskonałe rezultaty wycierania dzięki profilowi piór typu Long life

Ponadto wycieraczki Aerotwin są wyposażone w dwie szyny stabilizujące ze stali Evodium, które zwiększają nacisk pióra na szybę i równomiernie go roz-prowadzają na całej długości wycieraczki. Z jednej strony pomaga to osiągnąć wycieranie bez smug na szybie. Z drugiej – równomierny nacisk zapewniany przez sprężyste szyny Evodium w połączeniu z nową i ulepszoną mieszanką gumową pióra z dodatkiem Active Carbon black zwiększa wytrzymałość i zmniejsza zużycie krawędzi.

Zdjęcia do bezpłatnego wykorzystania z podpisem fot. Bosch.

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 403 000 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2019). Według wstępnych danych finansowych, w 2019 roku spółka wygenerowała obrót w wysokości 77,9 miliarda euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology.

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch Sp. z o.o.; Bosch Rexroth Sp. z o.o.; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.; i sia Abrasives Sp. z o.o. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 7 400 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2018). W 2018 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót w wysokości 5,4 mld złotych. Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2018). W 2018 roku spółka wygenerowała obrót w wysokości 78,5 miliarda euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów (Smart Homes), inteligentnych miast (Smart Cities) oraz zintegrowanej w sieci mobilności i zintegrowanego przemysłu. Wykorzystując swoje doświadczenie w technologii sensorów, oprogramowaniu i usługach, a także własną chmurę obliczeniową, Bosch oferuje swoim klientom zintegrowane rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas” Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 460 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż i produkcję, działalność badawczo-rozwojową i sprzedaż niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Bosch zatrudnia 68 700 pracowników w działach badań i rozwoju w 130 ośrodkach R&D na całym świecie.

Wciąż czegoś szukasz?