Suche

Informacje prasowe #Mobilność

Jak samochody oraz infrastruktura współpracują podczas zautomatyzowanych jazd w mieście

Wyniki projektu badawczego „MEC-View”

  • Bosch jest liderem konsorcjum projektu „MEC-View”, z udziałem takich partnerów jak: Mercedes-Benz, Nokia, Osram, TomTom, IT Designers oraz uniwersytety w Duisburgu, Essen i Ulm
  • Podłączone do sieci czujniki infrastruktury sprawią, że zautomatyzowana jazda będzie bezpieczniejsza i bardziej efektywna
  • Czujniki w latarniach ulicznych pozwalają na wczesne wykrywanie obiektów, nawet jeśli są zasłonięte
  • Wzrost bezpieczeństwa i płynności ruchu
  • Nowa technika testowana w rzeczywistych warunkach drogowych w Ulm
Łukasz Kałucki

Łukasz Kałucki >

X

Piesi zasłonięci przez pojazdy, rowerzyści jadący na przejściu, nagle ruszające autobusy miejskie – w ruchu miejskim można się szybko pogubić. W jaki sposób lampy uliczne sprawią, że ruch w centrach miast stanie się bezpieczniejszy, a autonomicznie poruszające się pojazdy będą miały pogląd na sytuację na drodze? To temat projektu badawczego „MEC-View“. Jego założeniem było wyposażenie latarni w czujniki wideo i lidary, które wykorzystując zaawansowaną technologię telefonii komórkowej dostarczają pojazdom krytycznych informacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając im wykrywanie przeszkód – czy to innych samochodów, rowerzystów czy pieszych – w sposób szybki i niezawodny. Po ponad trzech latach prac, badacze są gotowi do przedstawienia wyników projektu. Partnerami projektu, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 5,5 miliona euro z niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi) są oprócz firmy Bosch, lidera konsorcjum, również Mercedes-Benz, Nokia, Osram, TomTom, IT Designers oraz uniwersytety w Duisburg, Essen i Ulm. Partnerem stowarzyszonym projektu jest miasto Ulm, które przez ostatnie trzy lata było poligonem doświadczalnym dla czujników na latarniach ulicznych i technologii łączności sieciowej. Wiedza zdobyta w ramach projektu posłuży teraz do dalszego rozwoju techniki motoryzacyjnej, zautomatyzowanej jazdy i technologii telefonii komórkowej. Ponadto stworzona infrastruktura może być teraz wykorzystana w dalszych projektach badawczych.

Z lotu ptaka dla lepszej perspektywy

Sięgające sześciu metrów latarnie górują nad ruchem ulicznym. Mają dokładny widok z lotu ptaka na rozwój sytuacji na zatłoczonych skrzyżowaniach – i właśnie takiej wiedzy będą potrzebować zautomatyzowane pojazdy w przyszłości. Co prawda zamontowane w pojeździe kamery, radary i czujniki lidarowe dają precyzyjny podgląd 360 stopni, jednak widok z perspektywy samego pojazdu nie zawsze wystarcza, aby zobaczyć pieszego zasłoniętego przez ciężarówkę, samochód wyjeżdżający z ukrytej uliczki lub rowerzystę zbliżającego się od tyłu i szybko zmieniającego pas. „Ponieważ sam pojazd nie może widzieć przez ściany budynków, ani tego co jest za rogiem, używamy czujników oświetlenia ulicznego, aby rozszerzyć pole monitorowane przez czujniki samochodu” – mówi dr Rüdiger Walter Henn, który kieruje projektem „MEC-View” z ramienia firmy Bosch. Partnerzy projektu opracowali odpowiedni do tego celu sprzęt i oprogramowanie. System przetwarza obrazy i sygnały z czujników infrastruktury, łączy je z mapami cyfrowymi o wysokiej rozdzielczości (mapy HD) i przesyła je do pojazdu za pośrednictwem telefonii komórkowej. Tam dane łączą się z informacjami z własnych czujników pojazdu, aby stworzyć dokładny obraz sytuacji, uwzględniając wszystkich istotnych użytkowników ruchu.

Bezprzewodowa transmisja danych

Zaawansowana technologia komórkowa umożliwia transmisję informacji z czujników o bardzo niskim opóźnieniu. Podczas gdy w projekcie „MEC-View” do tego celu wykorzystano technologię łączności mobilnej LTE ze zoptymalizowaną konfiguracją, to podstawową funkcją jest transmisja danych w czasie rzeczywistym, w nowym standardzie komunikacji 5G. Podstawowym zadaniem zoptymalizowanej pod kątem opóźnień komunikacji mobilnej jest nie tylko praktycznie natychmiastowa bezprzewodowa transmisja danych, ale także przetwarzanie tych danych możliwie jak najbliżej źródła. To zadanie jest wykonywane przez specjalne komputery, zwane mobilnymi serwerami obliczeniowymi (Mobile Edge Computing Server, w skrócie serwery MEC), które są zintegrowane bezpośrednio z siecią komórkową. Łączą dane z czujników oświetlenia ulicznego z danymi z czujników monitorujących otoczenie pojazdu oraz pochodzącymi z bardzo dokładnych map cyfrowych. Na tej podstawie generują model lokalnego otoczenia, który zawiera wszystkie dostępne informacje na temat bieżącej sytuacji na drodze, i udostępniają ten model pojazdom za pomocą telefonii komórkowej. W przyszłości obiekty takie jak miejskie centra kontroli ruchu mogłyby być wyposażone w tego typu serwery, aby mogły dzielić się danymi ze wszystkimi pojazdami, niezależnie od ich marki, oraz innymi użytkownikami dróg.

Płynne włączanie się do ruchu

W Ulm partnerzy projektu testują interakcję prototypów zautomatyzowanych pojazdów oraz czujników infrastruktury w rzeczywistych warunkach drogowych od 2018 r. Jedno skrzyżowanie w dzielnicy Lehr w Ulm jest znane z braku dobrej widoczności we wszystkich kierunkach. Latarnie w tym miejscu zostały wyposa-żone w czujniki, które pomagają zautomatyzowanym pojazdom pokonywać skrzyżowanie. Pojazdy zbliżają się do trudnego do zobaczenia skrzyżowania, na przykład z bocznej ulicy, a następnie skręcają na główną drogę. Dzięki nowo opracowanej technologii, zautomatyzowany prototyp rozpoznaje teraz wcześniej użytkowników dróg i może odpowiednio dostosować swoją strategię jazdy. W rezultacie pojazd rejestruje lukę w ruchu na głównej drodze i włącza się bez zatrzymywania. Dzięki temu ruch miejski stanie się nie tylko bezpieczniejszy, ale także bardziej płynny. Infrastruktura zbudowana na potrzeby projektu pozostanie w Ulm, gdzie będzie dostępna do wykorzystania w kolejnych projektach badawczych.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa z wynikami projektu

Partnerzy projektu:

Robert Bosch GmbH (lider konsorcjum)

IT Designers GmbH

Mercedes-Benz AG

Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG

Osram GmbH

TomTom N.V.

Uniwersytety w Duisburgu i Essen

Uniwersytet w Ulm

Miasto Ulm (partner stowarzyszony)

Zdjęcia do bezpłatnego wykorzystania z podpisem fot. Bosch.

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 403 000 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2019). Według wstępnych danych finansowych, w 2019 roku spółka wygenerowała obrót w wysokości 77,9 miliarda euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology.

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch Sp. z o.o.; Bosch Rexroth Sp. z o.o.; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.; i sia Abrasives Sp. z o.o. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 7 400 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2018). W 2018 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót w wysokości 5,4 mld złotych. Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2018). W 2018 roku spółka wygenerowała obrót w wysokości 78,5 miliarda euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów (Smart Homes), inteligentnych miast (Smart Cities) oraz zintegrowanej w sieci mobilności i zintegrowanego przemysłu. Wykorzystując swoje doświadczenie w technologii sensorów, oprogramowaniu i usługach, a także własną chmurę obliczeniową, Bosch oferuje swoim klientom zintegrowane rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas” Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 460 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż i produkcję, działalność badawczo-rozwojową i sprzedaż niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Bosch zatrudnia 68 700 pracowników w działach badań i rozwoju w 130 ośrodkach R&D na całym świecie.

pobierz

Wciąż czegoś szukasz?