Suche

Kodeks Sztucznej Inteligencji: Bosch ustanawia korporacyjne zasady korzystania ze sztucznej inteligencji

Magdalena Kołomańska

Magdalena Kołomańska >

X

  • Kodeks sztucznej inteligencji (SI): Bosch przekazuje pracownikom zbiór wytycznych dot. SI i zajmuje stanowisko w debacie społecznej o sztucznej inteligencji.
  • Podstawowa zasada: Sztuczna inteligencja powinna być bezpieczna, wytrzymała i zrozumiała, a człowiek powinien sprawować nad nią kontrolę.
  • Prezes zarządu Bosch, Volkmar Denner: – Chcemy, aby ludzie mieli zaufanie do naszych produktów SI.
  • Kooperacje i partnerstwa, których celem jest umocnienie zaufania do produktów zintegrowanych oraz inteligentnych.

Stuttgart/Berlin – Bosch wyznacza etyczne granice dla sztucznej inteligencji (SI). Spółka opracowała wytyczne dotyczące stosowania sztucznej inteligencji w swoich produktach. Myśl przewodnia kodeksu SI stworzonego przez koncern brzmi: we wszystkich decyzjach podejmowanych przez SI człowiek powinien być instancją kontrolną.

Sztuczna inteligencja ma służyć ludziom. Dajemy naszym pracownikom do ręki kodeks, a w nim jasne wytyczne dotyczące zasad tworzenia inteligentnych produktów. Chcemy, aby ludzie mieli zaufanie do naszych produktów SI.

powiedział prezes Bosch Volkmar Denner z okazji inauguracji tegorocznej konferencji IoT Bosch ConnectedWorld (BCW) w Berlinie.

Sztuczna inteligencja jest dla Grupy Bosch kluczową technologią. Od 2025 roku wszystkie produkty Bosch będą wyposażone w sztuczną inteligencję lub będą z jej pomocą rozwijane albo produkowane. Przedsiębiorstwo postawiło sobie ambitne zadanie uczynienia produktów SI bezpiecznymi, wytrzymałymii zrozumiałymi.

Jeżeli sztuczna inteligencja przestanie być czymś w rodzaju tajemniczej czarnej skrzynki, ludzie nabiorą do niej zaufania, a w świecie zintegrowanym w sieci zaufanie będzie ważnym wyróżnikiem jakości

powiedział Michael Bolle, CDO i CTO spółki Bosch.

Bosch zamierza wytwarzać produkty wykorzystujące sztuczną inteligencję, którym można zaufać. Kodeks opiera się na motto Bosch „Technologia bliżej nas”, które łączy dążenie do innowacyjności z odpowiedzialnością społeczną. W ciągu nadchodzących dwóch lat Bosch chce przygotować 20 000 pracowników do pracy ze sztuczną inteligencją. Program obejmuje także wdrożenie Kodeksu SI, który jest poświęcony odpowiedzialnemu stosowaniu tej technologii.

SI oferuje duży potencjał

Sztuczna inteligencja jest motorem postępu i wzrostu na całym świecie. Firma doradcza PwC przewiduje, że do roku 2030 produkt krajowy brutto w Chinach wzrośnie dzięki SI o 26 proc., w Ameryce Północnej o 14 proc., a w Europie o ok. 10 proc. Mobilność, medycyna, rolnictwo... niemal we wszystkich obszarach życia, technologia może pomóc radzić sobie z wyzwaniami takimi, jak np. ochrona klimatu, oraz poprawić wyniki naszych działań. Po przeanalizowaniu dużych ilości danych, algorytmy wyciągają wnioski i są w stanie podejmować decyzje. Bosch już dziś – przed wprowadzeniem wiążącej normy unijnej – angażuje się w dyskusję o kwestiach etycznych, jakie wiążą się ze stosowaniem nowej technologii. Fundament moralny dla tego procesu stanowią wartości zawarte w „Powszechnej deklaracji praw człowieka”.

Człowiek powinien nadal sprawować kontrolę

Zgodnie z Kodeksem SI firmy Bosch sztuczna inteligencja nie może decydować o losach ludzi bez człowieka pełniącego funkcje kontrolne. SI ma raczej służyć jako narzędzie. Oznacza to trzy możliwe scenariusze. Wszystkie mają wspólny mianownik: człowiek powinien zachować kontrolę nad decyzjami podejmowanymi przez produkty SI rozwijane przez firmę Bosch. W pierwszym scenariuszu sztuczna inteligencja jest środkiem czysto pomocniczym – np. w zastosowaniach wspomagających proces decyzyjny: człowiek może liczyć na jej wsparcie w procesie klasyfikacji przedmiotów lub istot żyjących (Human-in-command). Według drugiego scenariusza inteligentny system sam podejmuje decyzje, które człowiek może w każdej sytuacji zastąpić swoją decyzją (Human-in-the-loop). Przykładem takiego wariantu jest częściowo zautomatyzowana jazda samochodem: kierowca ma możliwość bezpośredniej ingerencji w działanie funkcji asystenta parkowania. W trzecim scenariuszu, którego przykładem może być asystent hamowania awaryjnego, eksperci już w fazie projektowania produktu inteligentnego określają pewne parametry będące podstawą podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencje, natomiast w same decyzje człowiek nie może ingerować. Następnie konstruktor sprawdza, czy urządzenie trzyma się zadanych przez człowieka parametrów. W razie potrzeby parametry można zmodyfikować (Human-on-the-loop).

Wspólne budowanie zaufania

Poprzez swój kodeks SI Bosch chce także zabrać głos w debacie społecznej dotyczącej sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja zmieni wszystkie aspekty życia. Dlatego konieczna jest debata społeczna na ten temat.

powiedział Denner.

Aby budować zaufanie do inteligentnych systemów, oprócz technicznego know-how, ważny jest także ciągły dialog ze światem polityki, nauki oraz społeczeństwem. Dlatego Bosch bierze udział w Grupie Eksperckiej (High Level Expert Group) Komisji Europejskiej w Brukseli, która zajmuje się m.in. kwestiami etycznymi dot. sztucznej inteligencji. W ramach globalnej sieci, obejmującej aktualnie siedem lokalizacji, a także we współpracy z Uniwersytetem w Amsterdamie oraz Carnegie Mellon University z Pittsburgha/USA firma prowadzi obecnie badania nad bezpieczną i godną zaufania sztuczną inteligencją. Bosch jest także członkiem założycielem inicjatywy badawczo-rozwojowej Cyber Valley w Badenii-Wirtembergii oraz inwestuje 100 mln EUR w budowę kampusu SI. W niedalekiej przyszłości znajdzie tam pracę 700 specjalistów, badaczy z zewnątrz oraz pracowników z wewnętrznych start-upów Bosch. Ścisła wymiana ze specjalistami wiodących międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji stoi także w centrum zainteresowania powołanego przez Bosch do życia Digital Trust Forum

Naszym wspólnym celem jest bezpieczny i godny zaufania Internet rzeczy

powiedział Bolle.

Główne wytyczne Kodeksu SI opracowanego przez spółkę Bosch:

  • Każdy produkt Bosch wykorzystujący SI musi być zgodny z naszym motto „Technologia bliżej nas”, które łączy dążenie do innowacyjności z odpowiedzialnością społeczną.
  • Sztuczna inteligencja nie może decydować o losach ludzi bez nadzoru człowieka - ma ona służyć człowiekowi jako narzędzie.
  • Pragniemy rozwijać bezpieczne, wytrzymałe i zrozumiałe produkty SI.
  • Zaufanie to jedna z podstawowych wartości w naszej firmie. Chcemy, aby rozwijane przez nas produkty SI cieszyły się zaufaniem.
  • Podczas projektowania produktów SI przestrzegamy przepisów prawa i kierujemy się zasadami moralnymi.

Tags: AI

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch Sp. z o.o.; Bosch Rexroth Sp. z o.o.; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.; i sia Abrasives Sp. z o.o. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 7 400 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2018). W 2018 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót w wysokości 5,4 mld złotych. Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2018). W 2018 roku spółka wygenerowała obrót w wysokości 78,5 miliarda euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów (Smart Homes), inteligentnych miast (Smart Cities) oraz zintegrowanej w sieci mobilności i zintegrowanego przemysłu. Wykorzystując swoje doświadczenie w technologii sensorów, oprogramowaniu i usługach, a także własną chmurę obliczeniową, Bosch oferuje swoim klientom zintegrowane rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas” Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 460 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż i produkcję, działalność badawczo-rozwojową i sprzedaż niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Bosch zatrudnia 68 700 pracowników w działach badań i rozwoju w 130 ośrodkach R&D na całym świecie.

Wciąż czegoś szukasz?