Suche

Finał akcji „Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik”

Łukasz Kałucki

Łukasz Kałucki >

X

Galą finałową na PGE Narodowy zakończył się trwający od września projekt edukacyjno-ekologiczny dla dzieci, którego partnerem generalnym była firma Bosch. W czasie trwania kampanii najmłodsi uczyli się, w jaki sposób należy postępować ze zużytymi akumulatorami samochodowymi.

Świadomość ekologiczną należy kształtować od najmłodszych lat, dlatego akcja „Naładuj akumulatory z Agnieszkją Rylik” była skierowana do dzieci. Uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w lekcjach ekologii połączonych z lekcją WF-u. Podczas zajęć mieli okazję dowiedzieć się jak zbudowany jest akumulator samochodowych i co należy z nim zrobić, kiedy się zużyje. Oprócz waloru edukacyjnego zajęcia miały na celu zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej. Ambasadorką projektu była Agnieszka Rylik – mistrzyni świata w boksie zawodowym, a prywatnie mama.

Jak postępować ze zużytym akumulatorem?

Na obudowie każdego akumulatora znajdują się dwa ważne symbole. Pierwszym z nich jest znak przekreślonego kosza wraz z symbolem chemicznym ołowiu – Pb. Drugim – trójkąt recyklingowy. To informacja dla użytkownika, że zużytego akumulatora nie wolno wyrzucić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Zużyty akumulator należy zanieść do sklepu, który prowadzi sprzedaż akumulatorów, do serwisu zajmującego się wymianą akumulatorów lub do gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK‑u. Stamtąd trafia on do recyklingu, gdzie w bezpieczny sposób zostaną z niego usunięte i unieszkodliwione substancje niebezpieczne, a odzyskane surowce wtórne będą przekazane do ponownego użycia.

Organizatorem programu była firma REMONDIS Electrorecycling.

Zdjęcia do bezpłatnego wykorzystania z podpisem fot. Bee Music

Internetowe forum prasowe: www.bosch-prasa.pl

Tags: akumulator

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch Sp. z o.o.; Bosch Rexroth Sp. z o.o.; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.; i sia Abrasives Sp. z o.o. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 7 400 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2018). W 2018 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót w wysokości 5,4 mld złotych. Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2018). W 2018 roku spółka wygenerowała obrót w wysokości 78,5 miliarda euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów (Smart Homes), inteligentnych miast (Smart Cities) oraz zintegrowanej w sieci mobilności i zintegrowanego przemysłu. Wykorzystując swoje doświadczenie w technologii sensorów, oprogramowaniu i usługach, a także własną chmurę obliczeniową, Bosch oferuje swoim klientom zintegrowane rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas” Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 460 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż i produkcję, działalność badawczo-rozwojową i sprzedaż niemal we wszystkich krajach świata. Podstawą przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Bosch zatrudnia 68 700 pracowników w działach badań i rozwoju w 130 ośrodkach R&D na całym świecie.

Wciąż czegoś szukasz?