Zdjęcia #Connected mobility

Automated Valet Parking - funkcja parkowania bez kierowcy.

ID pliku #b348cc38

Automated Valet Parking - funkcja parkowania bez kierowcy.

Automatyczne parkowanie samochodu (ang. Automated Valet Parking - AVP) to pierwsza na świecie w pełni zautomatyzowana usługa parkowania bez udziału kierowcy (SAE poziom 4), która została oficjalnie dopuszczona do użytku komercyjnego w Niemczech